Harjunpäänjoki (Kuva: Leena Rannikko)

Selvitykset ja suunnitelmat

Kokemäenjokeen liittyvät tutkimukset, selvitykset ja suunnitelmat:

 

 Joutsijoen sähkökoekalastukset 2017

 

 Kokemäenjoen sähkökoekalastukset 2017

 

 Harjunpäänjoen sähkökoekalastukset 2017

 

 Toutaimen luontaisen lisääntymisen seuranta 2017

 

 Ankeriaiden ylisiirto Kokemäenjoella

 

 Kokemäenjoen täplärapuistutuksien koeravustus 2016

 

 Kokemäenjoen kalakantojen hoitosuunnitelman vuosien 2011-2015 toteutuksen arviointi

 

 Toutaimen luontainen lisääntyminen Kulo- ja Rautavedellä sekä Kokemäenjoella ja Loimijoella vuonna 2015

 

 Kokemäenjoen alaosan ja Harjunpäänjoen nahkiaistoukkakartoitukset ja laskeutuvien nahkiaisten pyynti vuonna 2009

 PDF Kokemäenjoen nahkiastoukkien habitaattikartoitus 2010

 Harjuskannan tila ja luonnonvaraisen lisääntymisen mahdollisuudet Kokemäenjoessa

 Toutaimen luontaisen lisääntymisen seuranta Kulo- ja Rautavedellä seka Kokemäenjoella ja Loimijoella Raportti vuoden 2009 tuloksista

 PDF Toutaimen lisääntymisen seuranta Kulo- ja Rautavedellä sekä Kokemäenjoella ja Loimijoella 2010

 Toutaimen luontaisen lisääntymisen seuranta Kulo- ja Rautavedellä sekä Kokemäenjoella ja Loimijoella Raportti vuoden 2011 tuloksista

 Toutaimen luontaisen lisääntymisen seuranta Kulo- ja Rautavedellä sekä Kokemäenjoella ja Loimijoella Raportti vuoden 2013 tuloksista
 

  2008 sähkökoekalastukset sekä koski- ja virtapaikkojen kartoitus Kokemäenjoessa Harjavallan voimalaitoksen alapuolisella jokiosuudella

  Kokemäenjoen alaosan sähkökalastukset vuonna 2010

  Kokemäenjoen alaosan sähkökoekalastukset vuonna 2011

 Kokemäenjoen alaosan sähkökalastukset vuonna 2012

 Kokemäenjoen alaosan sähkökalastukset vuonna 2013

Kokemäenjoen alaosan sähkökalastukset vuonna 2014

 Harjunpäänjoen sähkökoekalastukset Leineperin ruukin alapuolisilla koski- ja virtapaikoilla vuonna 2011

 Harjunpäänjoen sähkökoekalastukset vuonna 2012

 Harjunpäänjoen sähkökalastukset vuonna 2013

Harjunpäänjoen sähkökalastukset vuonna 2014

 Joutsijoen sähkökalastukset vuonna 2013

Joutsijoen, Kovelinojan ja Kissainojan sähkökalastukset vuonna 2014

PDF Loimijoen sähkökoekalastustulokset vuonna 2010

PDF Sammunjoki-Sammaljoen sähkökoekalastustulokset vuonna 2010

Kourajoen-Palojoen ja Murronjoen sähkökoekalastukset vuonna 2012

Kourajoen-Palojoen ja Murronjoen sähkökoekalastukset vuonna 2012

 2006 ja 2007 tehtyjen järvitaimen- ja järvilohi-istutusten tuloksellisuus Carlin-merkintöjen perusteella

Lohien ja taimenten telemetriatutkimus Loimijoessa, Harjunpäänjoessa ja Kokemäenjoessa vuonna 2013

Sastamalan koskien ja virtapaikkojen kalatalouden kunnostuskohteiden kulttuuriympäristöt. Rautajoki, Vaunujoki, Kikkelänjoki, Luojoki.

Palvelun toteutus: JPmedia