Toutainkantojen tilaa selvitetään

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdisty ry toteutti Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksien kalatalouspalveluiden toimeksiannosta toutaimen luontaisen lisääntymisen tutkimuksen Kokemäenjoella, Loimijoella sekä Kulo-ja Rautavedellä.

Tulokset ovat osoittivat, että toutain lisääntyy vuosittain Kulo- ja Rautavedellä ja Kokemäenjoella. Tulokset antoivat myös viitteitä siitä, että toutainkannat ovat heikentyneet alueella 2000-luvun aikana. Toutain on esimerkki onnistuneesta kantojen elvyttämisestä istutuksin, mutta se on myös esimerkki luontaisen lisääntymisen onnistumisesta elinolosuhteiden parannuttua.

 

Toutainkantojen tilan selvittäminen jatkuu KVVY ry:n yhteenvetoselvityksellä. Selvitys koskee Hämeen ja Pirkanmaan toutainkantoja sekä Kokemäenjoen toutainkantaa. Selvitys saa rahoituksen ELY-keskuksen Järvi-Suomen kalatalouspalveluilta. Lisätietoja antaa KVVY ry:stä Heikki Holsti (puhelin 03 246 1259).

 

Toutaimen luontaisen lisääntymisen seuranta 2017

Palvelun toteutus: JPmedia