Vuoden 2015 toutaintutkimus valmistui.

Toutaintutkimuksen tulokset osoittavat, että toutain lisääntyy vuosittain Kulo- ja Rautavedellä ja Kokemäenjoella.

Toisaalta tulokset antavat viitteitä siitä, että toutainkannat ovat heikentyneet alueella 2000-luvun aikana. Toutaimen luontainen lisääntyminen ei ole pystynyt ylläpitämään toutainkannan tilaa sille tasolla, joka saavutettiin aikoinaan laajoilla istutustoimilla. Vastaavanlaisia toutainkannan heikentymishavaintoja on Siuron reitiltä sekä Vanajaveden alaosalta.

 

Toutaimen luontainen lisääntyminen Kulo- ja Rautavedellä sekä Kokemäenjoella ja Loimijoella vuonna 2015 (PDF-tiedosto)

 

Palvelun toteutus: JPmedia