Siirry sisältöön

Kokemäenjoki on yksi
Suomen merkittävimmistä jokivesistöistä

Veden laatu ja virtaama

Kokemäenjoen veden laatu on kokenut suuria muutoksia. Kokemäenjoen veden laatu oli heikoimmillaan 1970-luvulla. Silloin joen veden laatu oli ajoittain erittäin huono.

Joen kunto alkoi parantua 1980-luvun alussa, mutta pysyi vielä vuosikymmenen puoliväliin asti välttävänä. Selvä muutos joen veden laadussa tapahtui 1980-luvun puolivälissä, jolloin kaksi joen yläpuolisella vesireitin varrella olevaa selluloosatehdasta lopetti toimintansa. Joen veden happitilanne alkoi parantua nopeasti metsäteollisuuden jätevesikuormituksen pienentyessä.

 

Nykyisin Kokemäenjoen veden laatu on tyydyttävä ja Rauta- ja Kuloveden alueella jopa hyvä. Joen veden laatuun ja ravinnetasoon vaikuttaa tällä hetkellä merkittävästi hajakuormitus. Ajoittain joen veden laatu heikkenee suuren hajakuormituksen vuoksi. Erityisesti runsaiden valumien aikana joen vesi on sameaa ja ravinnepitoisuudet ovat suuria. Yksi merkittävimmistä Kokemäenjoen veden laatuun vaikuttavista tekijöistä on Loimijoen valuma-alueelta tuleva kuormitus.

 

Kalatalouden kannalta merkittävä muutos on ollut metsäteollisuuden jätevesikuormituksen pienentyminen. Jätevesien aiheuttamat kalojen haju- ja makuhaitat ovat hävinneet Kulo- ja Rautavedestä sekä jokialueelta. Kalojen elohopeapitoisuudet ovat pienentyneet, ja kalat ovat syömäkelpoisia.

 

Kokemäenjoen keskivirtaama on 2000-luvulla ollut 238 m³/s, ja sen virtamaa säännöstellään vesivoimalaitosten tarpeisiin. Joen virtaamassa on paljon vuosittaista vaihtelua. Keskimääräinen ylin virtaama on 2000-luvulla ollut noin 600 m³/s ja alin virtaama noin 52 m³/s. Vuorokautista vaihtelua virtaamassa aiheuttaa virtaaman säännöstely voimalaitoksilla.

 

Lisätietoja saa seuraavilta sivustoilta.

 

Tietoa Kokemäenjoen veden laadusta ja ekologisesta tilasta:

- Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen pintavesien ekologinen ja kemiallinen tila

 

Tietoa Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueesta:

Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

 

Tietoa Kokemäenjoen vesistöalueen virtaamista:

Vesistöennusteet

 

Tietoa vesistöjen vedenkorkeudesta:

Pirkanmaalla

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

  • Kokemäen museosilta (Kuva: Leena Rannikko)
Kokemäen museosilta (Kuva: Leena Rannikko)

Copyright Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  |  Tietosuojaseloste  |  Ota yhteyttä  |  Palvelun toteutus: JPmedia

Evästeet