Siirry sisältöön

Kokemäenjoki on yksi
Suomen merkittävimmistä jokivesistöistä

Ekojoen kalataloudellinen tila

Ekojoen kalataloudellisesta kunnostusmahdollisuudesta on tehty selvitys.

Ekojoki saa alkunsa Eko-, Pitkä- ja Kotojärvestä ja laskee Rautaveden Evonlahteen. Nykytilaisen Ekojoen potentiaalisimmat taimenen lisääntymis- ja poikastuotantoalueet löytyvät joen latvavesiltä, Nurmiahteen, Ala-Orvolan ja Punton koskialueilta.

 

Vaikka Ekojoen nykyinen tila on virtavesilajien osalta varsin heikko, löydettiin kartoituksissa useita virtavesilajeille kunnostettavia alueita. Useimmat vaellusesteistä olivat vain osittaisia tai ajoittaisia vaellusesteitä. Kaikki joen alaosan vaellusesteet olivat varsin helposti ja kustannustehokkaasti poistettavissa. Kunnostettavat virtavesikohteet sijoittuvat ylävirrassa Uusikylän Ala-Orvolan ja Lamminmaantien välille, Kotojärvestä lähtevän uoman koskiosuuksille, Lamminaukeen, Luhdansuon, Puntonluhdan, Katajistonkorven, Kässänvuoren sekä Nurmiahteen niva- ja koskialueille. Ekojoen alaosan potentiaalisimmat kunnostuskohteet sijaitsivat kartoitusten perusteella Stormin kirkonkylän ja Stormin Myllyniemen alueella.

 

» Ekojoen kunnostusselvitys (PDF-tiedosto)

Copyright Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  |  Tietosuojaseloste  |  Ota yhteyttä  |  Palvelun toteutus: JPmedia

Evästeet