Siirry sisältöön

Kokemäenjoki on yksi
Suomen merkittävimmistä jokivesistöistä

Harjavallan kalahautomosta ensimmäiset siianpoikaset Kokemäenjokeen

Harjavallan voimalaitoksen alapuolelle Kokemäenjokeen istutettiin noin miljoona vaellussiianpoikasta.

Ne olivat kuoriutuneet uudessa voimalaitoksen yhteyteen rakennetussa kalahautomossa. Kysymyksessä oli ensimmäinen erä siianpoikasia, jotka olivat talven aikana kehittyneet hautomossa. Nyt jokiveden hieman lämmettyä poikasten kuoriutuminen alkoi. Siianpoikaisia arvioidaan kuoriutuvan yli 2,5 miljoonaa kappaletta.

 

Vastakuoriutuneiden vaellussiikojen istutus Kokemäenjoen alaosaan on osa Kokemäenjoen voimalaitosten kalatalousmaksuilla tehtäviä toimia, joilla pyritään pienentämään voimalaitosten aiheuttamia haittoja kalataloudelle. Tarkoituksena on jatkaa hautomon toimintaa viime talvena saatujen kokemusten perusteella. Tulevina vuosina hautomossa tuotettavien vaellussiikojen määrä suurenee. Istutuksilla vahvistetaan vaellussiikakantaa.

Copyright Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  |  Tietosuojaseloste  |  Ota yhteyttä  |  Palvelun toteutus: JPmedia

Evästeet