Siirry sisältöön

Kokemäenjoki on yksi
Suomen merkittävimmistä jokivesistöistä

Kokemäenjoen vaellussiika

Kokemäenjoki on Selkämeren merkittävin siikajoki, niin historiallisesti kuin nykyään. Joen patoaminen ja rakentaminen sekä valuma-alueiden maa- ja metsätaloudellinen käyttö voimakkaan teollisuuskuormituksen ohella heikensi aiemmin vedenlaatua merkittävästi.

Alkuperäinen, nopeakasvuinen vaellussiikakanta oli kadota kokonaan lisääntymiskierrosta 1950-luvulla, mutta pelastettiin kalanviljelyn ja istutustoiminnan avulla. Vedenlaadun parantuessa jokeen kudulle nousevien siikojen lisääntyminen on tuottanut tulosta ja Kokemäenjoessa kuoriutuu keväisin merkittävä määrä siianpoikasia.

 

Kokemäenjoen siikakantojen hoidossa tulee ylläpitää kalastettavaa kantaa istutuksin, mutta pyrkiä kasvattamaan luonnontuotanto mahdollisimman suureksi kannan monimuotoisuuden vaalimiseksi. Soveltuvien kutualueiden pinta-alan kasvattaminen lisäisi todennäköisesti siian luontaisen lisääntymisen tuottoa Harjavallan voimalaitoksen alapuolisella alueella.

 

Luonnonvarakeskus on tutkinut Kokemäenjoen vaellussiikakannan tilaa, kutualueiden sijaintia ja kudun onnistumista joen alaosassa. Tutkimusraportti on saatavissa seuraavan linkin kautta: http://jukuri.luke.fi/handle/10024/538976

Copyright Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  |  Tietosuojaseloste  |  Ota yhteyttä  |  Palvelun toteutus: JPmedia

Evästeet