Siirry sisältöön

Kokemäenjoki on yksi
Suomen merkittävimmistä jokivesistöistä

Kokemäenjoki ja sen voimalaitosten kalatalousmaksut

Kokemäenjoki on aikoinaan ollut merkittävä vaelluskalajoki. Sen koski- ja virtapaikoissa ovat lisääntyneet lohi, taimen ja vaellussiika sekä nahkiainen. Joen voimalaitospatojen rakentamisen vuoksi vaelluskalojen ja nahkiaisen nousu näiden lajien kutualueille jokeen on estynyt ja joen arvokalakannat ja nahkiaiskannat ovat heikentyneet tai tuhoutuneet kokonaan. Perkausten, tukkien uiton, säännöstelyn ja jätevesipäästöjen vuoksi joen kalataloudellinen merkitys on vähentynyt.

Kokemäenjoen voimalaitokset maksavat kalatalousmaksua, jonka avulla pyritään kompensoimaan voimalaitosten aiheuttamia kalataloudellisia haittoja.  Maksuja on käytetty mm. kalataloudellisiin kunnostuksiin, selvityksiin ja kalaistutuksiin. Kunnostuksia on tehty Kuloveteen laskevissa puroissa, Sammunjoessa ja Harjuunpäänjoessa. Selvityksillä on saatu tietoja mm. vaellussiian vaelluksista, istutettujen ankeriaiden alasvaelluksen onnistumisesta, istutettujen taimen liikkumisesta, toutainkannan tilasta, kunnostusten onnistumisesta, kalaistutusten tuloksellisuudesta jne. Näistä toimenpiteistä saa tietoa näiltä Kokemäenjoen sivuilta.

 

>> Kokemäenjoen kalakantojen hoito (PDF-tiedosto)

Copyright Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  |  Tietosuojaseloste  |  Ota yhteyttä  |  Palvelun toteutus: JPmedia

Evästeet