Siirry sisältöön

Kokemäenjoki on yksi
Suomen merkittävimmistä jokivesistöistä

Kuloveden ja Rautaveden kalakannoista tietoa

KVVY Tutkimus Oy on julkaissut selvityksen Kulo- ja Rautaveden kalakantojen tilasta. Selvitys perustuu kalastuskirjanpito- ja yksikkösaalistietoihin.

Selvityksen mukaan järvien kuhakannat ovat vahvistuneet 2000-luvun alusta lähtien. Vuoden 2016 yksikkösaaliit olivat kummallakin alueella ennätyskorkeita ja tarkkailualueen kuhakantoja voi pitää erityisen vahvoina. Vuonna 2017 yksikkösaaliit hieman pienenivät, mutta edelleen Kulo- ja Rautavesi ovat Pirkanmaan parhaita kuhavesiä. Sen sijaan haukikantoja voidaan pitää korkeintaan välttävinä.

 

Toutainkannat vahvistuivat 1990-luvun voimakkaan istutustoiminnan ansiosta, mikä näkyi myös verkkopyynnin saaliissa. Sekä Kulo- että Rautaveden toutainkannat olivat tiheimmillään 2000- luvun puolivälissä, jonka jälkeen kannat ovat taantuneet. Viimeisten kahden vuoden yksikkösaaliiden perusteella Kuloveden toutainkanta on voimistunut selvästi ja yksikkösaalistaso on jo lähes ennätystasoa. Rautavedelläkin toutainkannan taantuminen näyttäisi pysähtyneen, mutta sen toutainkanta on selvästi Kulovettä heikompi. Kantojen myönteisestä kehityksestä huolimatta toutainkannan tilaa on syytä edelleen tarkkailla.

 

Lisätietoja antaa Sakari Kivinen KVVY Tutkimus Oy, sähköposti sakari.kivinen(a)kvvy.fi

Copyright Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  |  Tietosuojaseloste  |  Ota yhteyttä  |  Palvelun toteutus: JPmedia

Evästeet