Siirry sisältöön

Kokemäenjoki on yksi
Suomen merkittävimmistä jokivesistöistä

Lohen ja taimenen lisääntymisalueiden kartoitus

Kokemäenjoessa ja sen sivuhaaroissa tehdään kesän 2023 aikana lohelle ja taimenelle soveltuvien lisääntymis- ja poikastuotantoalueiden kartoitus. Sen tarkoituksena on etsiä virta- ja koskialueet, joissa lohen tai taimenen lisääntyminen olisi mahdollista. Nyt toteutettava selvitys on osa laajempaa hanketta, jossa selvitetään myös lohen nousua Kokemäenjoen alaosaan ja tarkastellaan lohen elinkiertomallin avulla lohikannan eri hoitovaihtoehtoja.

Selvityksen tekee Eurofins Ahma Oy, jonka asiantuntijat liikkuvat maastossa kesän aikana.  Raportti valmistuu loppuvuoden aikana.

 

Kokemäenjokea, kuten muitakin jokia ja virtavesiä, tarkastellaan osana kansallista kalatiestrategiaa. Sen mukaan vaelluskalojen kulku- ja lisääntymismahdollisuuksia edistäviä toimenpiteitä pyritään toteuttamaan erityisesti niissä vesistökohteissa, joissa on edellytyksiä valtakunnallisesti ja paikallisesti merkittävien vaelluskalakantojen kotiutukseen, elvyttämiseen tai suojeluun. Mikäli tiedot edellytysten arvioimiseksi ovat puutteellisia, tulee tietopohjaa lisätä. Ensisijaisina kalateiden rakentamiskohteina ovat vesistöt, joihin voidaan palauttaa alkuperäisen ja uhanalaisen vaelluskalakannan luonnonkierto. Lisäksi uhanalaisia kantoja voidaan kotiuttaa jokiin, joista niiden omat kalakannat ovat hävinneet.

 

Kalatiehankkeet ovat vaativia vesirakentamishankkeita, joiden suunnitteluun ja toteutukseen tarvitaan monipuolista osaamista. Tämä sitoo runsaasti ja usein pitkäaikaisesti toteuttajien resursseja. Koska resurssit kalateiden rakentamiseen ovat rajalliset, on ne kohdennettava kokonaisuuden kannalta hyödyllisimpiin kohteisiin. Priorisoinnin tärkeimpinä perusteina ovat kalakantojen uhanalaisuus ja alkuperäisyys, poikastuotantopotentiaali ja sosioekonominen merkitys.

 

Lisätietoja antavat kalastusbiologit Leena Rannikko ja Hannu Salo (sähköposti etunimi.sukunimei@ely-keskus.fi).

Copyright Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  |  Tietosuojaseloste  |  Ota yhteyttä  |  Palvelun toteutus: JPmedia

Evästeet