Siirry sisältöön

Kokemäenjoki on yksi
Suomen merkittävimmistä jokivesistöistä

Nokian Laajanojan kalatien rakentamista selvitetään

Nokian Laajanoja laskee Tehdassaaren kupeessa Nokianvirtaan. Oja virtaa läpi Nokian kaupungin keskustan ja muodostaa luonnoltaan monimuotoisen alueen kaupungin keskeiselle paikalle.

Vaelluskalat eivät pääse nykyisin nousemaan Nokianvirrasta Laajanojaan nousuesteen vuoksi. Tarkoituksena on selvittää, onko mahdollisuuksia poistaa vaelluseste tai rakentaa kalaporras, jolloin kalojen vaellus olisi mahdollista. Työ on haastava paikan sijainnin ja rakenteiden vuoksi. Lisäksi Tehdassaari ja Nokianvirran sivuhaara, jonne Laajanoja laskee, ovat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä alueita.  Selvityksen toteuttaa Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho. Selvitys valmistuu keväällä 2024.

 

Laajanojassa on paikallinen taimenkanta. Se eroaa perimältään muista Pirkanmaan taimenkannoista ja se on sopeutunut elämään Laajanojassa ja sen sivuhaarassa Kyyniojassa. Kantaa voidaan pitää arvokkaana. Saalishavaintojen ja perimäselvitysten mukaan ainakin muutamia taimenia vaeltaa Laajanojasta Tampereen Pyhäjärveen. Laajanojassa ja Kyyniojassa on toteutettu kalataloudellisia kunnostuksia, joiden tavoitteena on parantaa nykyisestään taimenen poikastuotantoa. Taimenkantaa uhkaavat valuma-alueelta huuhtoutuva kiintoaine- ja ravinnekuormitus.

 

Lisätietoja antaa kalastusbiologi Hannu Salo (sähköposti etunimi.sukunimi(a)ely-keskus.fi)

  • Laajanojan laskukohdassa Nokianvirtaan on lukuisia rakenteita, jotka tulee ottaa huomioon selvitystyössä.
Laajanojan laskukohdassa Nokianvirtaan on lukuisia rakenteita, jotka tulee ottaa huomioon selvitystyössä.

Copyright Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  |  Tietosuojaseloste  |  Ota yhteyttä  |  Palvelun toteutus: JPmedia

Evästeet