Siirry sisältöön

Kokemäenjoki on yksi
Suomen merkittävimmistä jokivesistöistä

Taimenen mäti-istutukset tuottaneet tulosta Rauta- ja Kikkelänjoella

KVVY Tutkimus Oy sähkökoekalasti syksyllä 2020 Rautajoella ja Kikkelänjoella toista kertaa syksyllä 2020 keväällä 2017 aloitettujen vuosittaisten taimenen mäti-istutusten jälkeen. Sähkökoekalastusten tarkoituksena oli selvittää istutusten tuloksellisuutta. Jokaiselta koealalta saatiin saaliiksi eri-ikäisiä taimenia.

Näyttäisi siltä, että jokiin on luotavissa taimenkannat vaikka ajoittain jokia vaivaa veden vähyys. Myös jokiin tulevaa kiintoainekuormitusta olisi syytä vähentää.  Lisäksi taimenkantoja tulisi tukea kunnostuksilla sekä Kikkelänjoella että Rautajoella. Kummassakin purossa taimenille sopivia lisääntymispaikkoja on vähän. Taimenten kutusoraikkoja voitaisiin rakentaa vuosittain järjestettävillä kunnostustalkoilla. Soraikkokunnostukset parantaisivat taimenten lisääntymismahdollisuuksia ja tukisivat mätirasiaistutusten tavoitetta luontaisesti lisääntyvistä taimenkannoista.

 

>> Avaa selvitys (PDF-tiedosto)

Copyright Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  |  Tietosuojaseloste  |  Ota yhteyttä  |  Palvelun toteutus: JPmedia

Evästeet