Siirry sisältöön

Kokemäenjoki on yksi
Suomen merkittävimmistä jokivesistöistä

Toutainkantojen seuranta jatkuu

Kokemäenjoen vesistössä on selvitetty toutaimen luontaista lisääntymistä jo useiden vuosien aijan. Selvitykset ovat kohdentuneet Kokemäenjoen vesistön alimmille järvialtaille, Kulo- ja Rautavedelle, sekä itse Kokemäenjoelle, jotka ovat toutaimen luontaisia elinalueita.

Tutkimusten tavoitteena on ollut selvittää, kuinka runsasta toutaimen luontainen lisääntyminen alueella on ja voiko luontainen lisääntyminen ylläpitää toutainkantaa alueella. Samalla tutkimuksessa on pyritty selvittämään, kuinka laajalla alueella toutain lisääntyy. Toutaimen ikä- ja kasvuanalyysillä on selvitetty, kuinka nopeasti toutain kasvaa tarkkailualueella ja kuinka vanhana toutain saavuttaa sukukypsyyden.

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry toteutti vuoden 2019 selvitykset viikolla 34. Koekalastuksissa saatiin saaliiksi eri-ikäisiä ja -kokoisia toutaimia. Selvityksestä tehdään erillinen raportti, joka valmistuu vuoden 2019 lopussa.

 

Lisätietoja toutaimesta:

http://kalahavainnot.fi/kalalajitieto/toutain/

 

Ruokavinkki:

https://www.kuhamaa.fi/lahikalaruoat/siuronkoskentoutainta.htm

 

  • Särkikaloja: toutain, säyne ja turpa (kuva Pekka Westerling)
Särkikaloja: toutain, säyne ja turpa (kuva Pekka Westerling)
  • Erikokoisia ja - ikäisiä toutaimia (kuva Pekka Westerling)
Erikokoisia ja - ikäisiä toutaimia (kuva Pekka Westerling)

Copyright Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  |  Tietosuojaseloste  |  Ota yhteyttä  |  Palvelun toteutus: JPmedia

Evästeet