Siirry sisältöön

Kokemäenjoki on yksi
Suomen merkittävimmistä jokivesistöistä

Uusi Kokemäenjoen kalakantojen hoitosuunnitelma otettu käyttöön

Uusi Kokemäenjoen kalakantojen hoitosuunnitelma on hyväksytty. Hoitosuunnitelma koskee viidelle Kokemäenjoen vesistöalueella sijaitsevalle vesivoimalaitokselle määrättyjen kalatalousmaksujen käyttöä kalakantojen hoitamiseksi. Voimalaitoksista Harjavallan, Kolsin, Äetsän ja Tyrvään laitokset sijaitsevat Kokemäenjoessa ja Melon voimalaitos Tampereen Pyhäjärven ja Kuloveden välissä Nokianvirrassa.

Hoitosuunnitelman tarkoituksena on ohjata kalatalousmaksuvarojen käyttöä toimiin, jotka kompensoivat mahdollisimman hyvin voimalaitosten aiheuttamaa kalataloudellista haittaa. Tämä Kokemäenjoen kalakantojen hoitosuunnitelma on järjestyksessään neljäs. Ensimmäinen suunnitelma laadittiin koskemaan vuosia 2006–2010, seuraava suunnitelma koski vuosia 2011–2015 ja viimeisin suunnitelma tehtiin vuosille 2016–2020. Tätä suunnitelmaa ei rajata koskemaan viiden vuoden ajanjaksoa aiempien suunnitelmien tapaan, vaan suunnitelma on voimassa toistaiseksi vuodesta 2021 alkaen, mutta suunnitelmaan tehdään tarvittaessa muutoksia.  Suunnitelman toimenpiteiden toteutumista, tarkoituksenmukaisuutta ja muutostarpeita arvioidaan viranomaistyönä sekä vuosittaisissa Kokemäenjoen hoito-ohjelman seurantaryhmän kokouksissa.

 

Kalaistutuksilla pyritään vähentämään kalastukselle vesivoimalaitosten aiheuttamaa haittaa. Lohi-j a meritaimenistutuksia tehdään Porin edustan merialueelle. Vaellussiikaistutuksia tehdään Harjavallan padon alapuolelle tavoitteena ylläpitää siikasaaliista. Kokemäenjoki oli tunnettu hyvistä vaellussiikasaaliista ennen joen patoamista, virtapaikkojen perkaamista ja veden laadun heikkenemistä. Vaellussiian poikasia tuotetaan Harjavallan mätihautomossa.  Kuhaistutuksia pyritään ylläpitämään kalastettavaa kuhakantaa patoaltaissa. Pyyntikokoisia kirjolohia istutetaan kalastettavaksi patoaltaisiin sekä Kulo- ja Rautaveteen. Pieniä määriä ankeriaita istutetaan Kuloveteen ja Tampereen Pyhäjärveen.

 

Kalatalousmaksuvaroilla tehdään taimenen luontaisen lisääntymisen tukemiseksi lisääntymis- ja poikastuotantoalueiden kunnostuksia Kokemäenjokeen laskevissa sivu-uomissa. Taimenen mätirasia- ja pienpoikasistutuksilla pyritään vahvistamaan kalakantojen luontaista lisääntymistä kunnostetuilla poikastuotantoalueilla. Kunnostusselvityksillä kartoitetaan uusia koskikunnostuskohteita vesivoimalaitosten vaikutusalueelta ja selvitetään Kokemäenjoessa olevat mahdolliset lohen lisääntymisalueet ja niiden kunto sekä kunnostusmahdollisuudet. Kokemäenjoen alaosaan tehdään kunnostussuunnitelma, jonka totuttamisella voidaan parantaa lohen ja meritaimen poikastuotantoalueiden tilaa.  Lisäksi varoilla poistetaan joitakin vaellusesteitä taimenen lisääntymis- ja syönnösalueiden väliltä.

 

Kalatalousmaksuvaroilla tehtäviä toimenpiteiden vaikutuksia seurataan. Kalataloudellisten kunnostusten onnistustumista seuraan kunnostetuilla alueilla tehtävillä sähkökoekalastuksilla. Istutusten tuloksellisuutta seuraan kalamerkintöjen ja saalistietojen avulla. Toutainkantojen tilan kehityksestä saadaan tietoja koekalastusten ja poikasselvitysten avulla. Kuhan lisääntymisalueet ja luontaisen lisääntymisen onnistumista selvitetään vesivoimalaitosten vaikutusalueella sekä selvitetään voimalaitoksista johtuvan säännöstelyn vaikutuksia hauen lisääntymiseen Kulovedellä ja Rautavedellä.

 

> Hoitosuunnitelma vuodesta 2021 (PDF-tiedosto)

 

Lisätietoja antavat:

Leena Rannikko (leena.rannikko(a)ely-keskus.fi

Juhani Salmi (juhani.salmi(a)ely-keskus.fi

Jari Pelkonen (jari.pelkonen (a)ely-keskus.fi

 

Copyright Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  |  Tietosuojaseloste  |  Ota yhteyttä  |  Palvelun toteutus: JPmedia

Evästeet