Siirry sisältöön

Kokemäenjoki on yksi
Suomen merkittävimmistä jokivesistöistä

Vaellussiikatutkimus jatkuu Kokemäenjoen alaosassa

Luonnonvarakeskus on tutkinut muutaman vuoden ajan vaellussiikojen poikastuotantoa Harjavallan padon alapuolella. Tutkimukset ovat osoittaneet, että vaellussiika lisääntyy Lammastenlahdella, Arantilassa ja Ruskilassa.

Ennen voimalaitosten rakentamista Kokemäenjoki oli tunnettu hyvänä vaellussiikajokena. Siikakanta taantui patojen rakentamisen vuoksi ja 1950-lopulla vedenlaadun heikkeneminen ja joen perkaus tuhosivat Kokemäenjoen siikakannan täysin. Vedenlaadun parannuttua vaellussiiat ovat jälleen nousseet jokeen lisääntymään Harjavallan padolle asti. Luonnonvarakeskus jatkaa siikatutkimusta vuonna 2016. Tutkimustulokset antavat tietoa poikastuotannon tasosta, mutta myös tietoa mahdollisia siian lisääntymisalueiden kunnostuksia varten.

 

Kokemäenjoen siikatutkimukset

Copyright Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  |  Tietosuojaseloste  |  Ota yhteyttä  |  Palvelun toteutus: JPmedia

Evästeet