Siirry sisältöön

Kokemäenjoki on yksi
Suomen merkittävimmistä jokivesistöistä

Vuonna 2022 toutaimen lisääntyminen onnistui varsin hyvin

Poikasnuottauksen tulosten perusteella toutaimen lisääntyminen onnistui vuonna 2022 suhteellisen hyvin. Eniten toutainten poikasia saatiin Kilpikosken alapuolelta. Loimijoen poikassaalis oli paras sitten vuosien 2011 ja 2012. Samoin Tupurlanjärven poikastuotanto oli hyvä. Sen sijaan Keikyän padon alapuolisella alueella lisääntyminen ei ollut onnistunut kovin hyvin.

Tupurlanjärven ja Kuloveden verkkosarjapyynnissä toutaimia saatiin lähes yhtä paljon kuin tähän asti parhaan tuloksen tuottaneena vuonna 2013.  Rautavedellä vuoden 2022 saalin perusteella sekä vuosiluokka 2020 (2+ ikäryhmä) että 2019 (3+ ikäryhmä) ovat molemmat varsin vahvoja. Sen sijaan toutaimen vuosiluokka 2018 näyttäisi jääneen Kulo-Rautavedellä yllättävän heikoksi. Vuoden 2018 toukokuu ja koko kesä olivat tuolloin poikkeuksellisen lämpimiä, mikä johti monissa vesistöissä vahvoihin ahven- ja särkikalavuosiluokkiin. Kaiken kaikkiaan vuoden 2022 seurantatuloksia voidaan pitää varovaisen rohkaisevina toutainkantojen elpymisen suhteen.

 

Tutustu raporttiin:

>>Toutaimen luontainen lisääntyminen (PDF-tiedosto)

Copyright Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  |  Tietosuojaseloste  |  Ota yhteyttä  |  Palvelun toteutus: JPmedia

Evästeet