Siirry sisältöön

Kokemäenjoki on yksi
Suomen merkittävimmistä jokivesistöistä

Yhteenveto vuosien 2011-2015 toimenpiteistä

Kokemäenjoen voimalaitosten kalatalousmaksuilla vuosina 2011–2015 toimenpiteistä on tehty yhteenveto. Kalatalousmaksuja on käytetty kala- ja rapuistutuksiin, selvityksiin ja kalataloudellisiin kunnostuksiin. Toimilla on pyritty vähentämään voimalaitosten kalataloudelle aiheuttamaa haittaa.

Vuosina 2011–2015 yli puolet vuosittaisista kalatalousmaksuista on käytetty istutuksiin. Istutuksiin käytetty summa on ollut 120 000–145 000 euroa vuodessa. Istutuksiin on käytetty varoja yhteensä 646 300 euroa. Tärkeimpiä istutettuja kalalajeja ovat olleet kirjolohi, merilohi ja –taimen.

 

Istutuspainotteisista kalakantojen hoitomenetelmistä on siirrytty vaiheittain kohti toimenpiteitä, jolla on pyritty parantamaan kalakantojen luontaista lisääntymistä alueella. Vuosina 2011–2015 on tehty merkittäviä toimenpiteitä virtavesien tilan parantamiseksi. Virtavesien kunnostustoimia on toteutettu mm. Kourajoella, Harjunpäänjoella, Sammunjoella ja Kuloveteen laskevissa puroissa.

 

Kalatalousmaksuvaroja on myös käytetty hoitotyön kannalta tarpeellisten selvitysten toteuttamiseen. Vuosina 2011–2015 varoilla on selvitetty mm. toutaimen luontaista lisääntymistä, harjuskannan tilaa ja merkitystä kalastajille, nahkiaisten ylisiirron tuloksellisuutta ja nahkiaiskannan tilaa Harjunpäänjoessa, vaellussiikakannan tilaa, taimenen vaelluksia, kirjolohi-istutusten tuloksellisuutta ja taimenkantojen tilaa.

 

Kokemäenjoen kalakantojen hoitosuunnitelman vuosien 2011-2015 toteutuksen arviointi

Copyright Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  |  Tietosuojaseloste  |  Ota yhteyttä  |  Palvelun toteutus: JPmedia

Evästeet