Siirry sisältöön

Kokemäenjoki on yksi
Suomen merkittävimmistä jokivesistöistä

Toutaimen lisääntyminen ja kantojen tila

Vuoden 2019 aikana toutaimen luontaisen lisääntymiseen liittyviä selvityksiä tehtiin Kulo- ja Rautavedellä, Kokemäenjoella ja Loimijoella. Nämä vesistöt ovat olleet toutaimen luontaisia elinalueita. Tutkimusten tavoitteena oli selvittää toutaimen luontainen lisääntymisen runsautta ja sen vaikutusta toutainkannan ylläpitoon. Samalla kerättiin tietoa siitä, miten laajalla alueella toutaimen lisääntymistä tapahtuu.

Toutaimen luontaisen lisääntymisen tutkimukset alkoivat vuonna 2008 Riita- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (nykyisin Luonnonvarakeskus) tekemällä pilottitutkimuksella, jonka pohjalta valmistui toutaimen luontaisen lisääntymisen seurannan tutkimussuunnitelma. Toutaimen luontaisen lisääntymisen seurantaa on jatkettu vuosina 2009, 2010, 2011, 2013 ja 2015 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen ry:n ja KVVY Tutkimus Oy:n suorittamilla jatkotutkimuksilla. Vuoden 2019 aikana toutainkantojen tilaa selvitettiin Kulo- ja Rautavedellä, Kokemäenjoella ja Loimijoella.

 

Toutainkannoilla menee paikoin vahvasti, mutta etenkin Loimijoen osalta tilanne vaikuttaa heikolta. Loimijoella toutaimen luontaista lisääntymistä on havainnoitu lähinnä joen alaosilla. Kulo- ja Rautavedellä toutainkanta on vähintään kohtuullinen.

 

Toutaimen lisääntymisen onnistumiseen vaikuttavat vedenlaadun ja lisääntymisalueiden kunnon lisäksi sääolot.  Sääolosuhteet, kevään ja kesän lämpösummat, vaikuttavat voimakkaasti toutaimen lisääntymisen onnistumiseen ja vuosiluokkien vahvuuteen. Vuosiluokasta 2018 voi lämpötilaolosuhteiden puolesta odottaa erittäin vahvaa, mutta ainakaan vielä vuoden 2019 koekalastuksissa tästä ei saatu siitä viitteitä. Luultavasti myös virtaamaolosuhteet vaikuttavat ainakin jollain tavoin toutaimen lisääntymismenestykseen jokialueilla.

 

>> Toutaimen luontaisen lisääntymisen seuranta vuonna 2019 (PDF)

Copyright Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  |  Tietosuojaseloste  |  Ota yhteyttä  |  Palvelun toteutus: JPmedia

Evästeet