Kolsin voimalaitos

Kolsin voimalaitos valmistui Kokemäen Pahringinkoskeen vuonna 1945.

 

Kolsin voimalaitoksen putouskorkeus on 12,3 metriä, rakennusvirtaama 450 m3/s ja keskivirtaama noin 230 m3/s. Voimalaitoksen juoksutus on vaihdellut välillä 50–400 m3/s. Joskus virtaama on kohonnut yli 500m3/s. Kokonaan juoksutusta on viime vuosina katkaistu harvoin. Vuosien väliset erot juoksutuksessa ovat olleet suuria. Tyypillistä juoksutukselle on ollut loppukevään virtaamahuippu ja kesäkuukausien pienet juoksutukset.

 

Voimalaitoksen alapuolisen alueen vedenkorkeuden vaihtelut vuorokauden aikana ovat olleet noin yhden metrin luokkaa, suurimmillaan 1,3 metriä. Viikoittainen vaihtelu on ollut suurimmillaan yli kaksi metriä.

 

Kolsin ja Harjavallan voimalaitosten välinen etäisyys on 14 km ja putouskorkeutta tällä välillä on vajaa yksi metri. Kokemäen keskustan kohdalla joki virtaa kapeassa, kallioisessa ja syvässä uomassa. Harjavallan kohdalla vedenpinta on useita metrejä ylempänä kuin joen luonnontilan aikana ja entiset rantatörmät ovat veden peitossa.

 

 

Kolsin voimalaitos (Kuva: Leena Rannikko)

Palvelun toteutus: JPmedia