Siirry sisältöön

Kokemäenjoki on yksi
Suomen merkittävimmistä jokivesistöistä

Tyrvään voimalaitos

Tyrvään voimalaitos on rakennettu Liekoveden luusuaan Hartolankoskeen, josta varsinainen Kokemäenjoki saa alkunsa. Jo vuonna 1919 oli rakennettu koskeen voimala, joka käytti osan virran vedestä.

Nykyisen padon ja voimalaitoksen rakennustyöt aloitettiin vuonna 1946 ja voimalaitos on ollut toiminnassa vuodesta 1950 lähtien. Voimalaitoksen rakennustöiden yhteydessä pengerrettiin yläpuolisen Liekoveden rantoja maatalouden tarpeisiin yhteensä 15 km.

 

Tyrvään voimalaitoksen putouskorkeus on 6,5 metriä, rakennevirtaama 320 m³/s ja keskivirtaama 190 m³/s. Tyrvään voimalaitos harjoittaa vuorokausi- ja viikkosäännöstelyä. Vuorokautinen virtaamavaihtelu on ollut suurimmillaan 200–300 m³/s, yleensä kuitenkin alle 100 m3/s. Voimalaitoksen alapuolisen joen vedenkorkeus on suurimmillaan vaihdellut vuorokauden aikana toista metriä. Tyypillisesti vuorokausivaihtelu on ollut alle yhden metrin.

 

Tyrvään voimalaitoksen alapuolella joki kulkee viiden kilometrin matkan peratussa uomassa, jossa entiset koskipaikat ovat nopeavirtaisia ja jyrkkärantaisia tai jäävät säännöstelyn vuoksi välillä kuivilleen, koska päävirta kulkee viereisessä peratussa uomassa. Kiikan Kilpikoskesta alaspäin joki virtaa vanhassa luonnonuomassaan.

Copyright Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  |  Tietosuojaseloste  |  Ota yhteyttä  |  Palvelun toteutus: JPmedia

Evästeet