Siirry sisältöön

Kokemäenjoki on yksi
Suomen merkittävimmistä jokivesistöistä

Melon voimalaitos

Melon voimalaitos sijaitsee Pyhäjärven alapuolella Nokianvirrassa. Ensimmäiset suunnitelmat voimalaitoksen rakentamiseksi tehtiin jo 1920-luvulla, mutta voimalaitos valmistui monen vaiheen jälkeen vuonna 1971.

Melon voimalaitoksen putouskorkeus on 19,5 metriä, rakennusvirtaama on 420 m³/s ja keskivirtaama 145 m³/s. Melon voimalaitos harjoittaa vuorokausi- ja viikkosäännöstelyä, jolloin veden juoksutus on yleensä pienintä öisin viikonloppuisin. Vuorokautinen virtaamavaihtelu on ollut 300–400 m³/s ja usein juoksutus on katkaistu kokonaan.

 

Melon voimalaitoksen alapuolella sijaitsevien Liekoveden, Rautaveden ja Kuloveden vedenpinnan korkeus on ollut loppukevättä lukuun ottamatta melko vakaata. Maaliskuussa vedenpinta on ollut alimmillaan, noin metrin muuta vuotta alempana. Vuorokautinen vedenpinnan vaihtelu on ollut noin 10 cm ja viikoittainen 20–30 cm. Säännöstely on poistanut kevättulvat ja pitänyt loppuvuoden vedenkorkeuden melko tasaisena.

Copyright Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  |  Tietosuojaseloste  |  Ota yhteyttä  |  Palvelun toteutus: JPmedia

Evästeet